Olejek imersyjny 100 ml


150,99  z VAT

Produkt przeznaczony w mikroskopii do zwiększenia zdolności rozdzielczej mikroskopu optycznego poprzez wypełnienie przestrzeni cieczą imersyjną pomiędzy preparatem a obiektywem o współczynniku załamania zbliżonym do współczynnika załamania szkła soczewki. Zapobiega to załamywaniu się światła po przejściu ze środowiska optycznie gęstszego (szkła) do środowiska optycznie rzadszego (powietrza) i zaciemnieniu pola widzenia.

Kategoria: